Adaptujemy projekt domu


Adaptacja projektu domu nie jest sprawą łatwą. Nie od razu można gotowy projekt przetworzyć zgodnie z własnym pomysłem. W takiej sytuacji pomoże fachowiec. Adaptacji domu dokonuje uprawniony architekt. Jest to warunek uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący staje się od tego momentu projektantem danego budynku i na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za projekt.
Do podstawowych zadań architekta adaptacyjnego jest dostosowanie projektu do obowiązującej na danym obszarze Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kolejnym zadaniem jest dopasowanie odpowiedniej dokumentacji do klimatu panującego na terenie, gdzie ma powstać dom oraz wykonanie projektu zagospodarowania działki. Budynek musi zostać umiejscowiony na odpowiedniej mapie geodezyjnej.
Sprawą drugorzędną, choć bardzo istotną z punktu widzenia inwestora, jest dostosowanie gotowego projektu do jego wymogów i potrzeb. Architekt dokonuje zmian w samym projekcie. Zmiany w projektach domów dzieli się na łatwe i trudne. Łatwą zmianą jest wprowadzenie innego kąta nachylenia dachu. Problemem nie jest zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia okien i drzwi. Można też zmienić technologię wykonania budynku, zmienić strop oraz dokonać zmian w funkcji pomieszczeń, jak również inaczej rozmieścić ścianki działowe.
Zmiany trudne to przede wszystkim widoczna ingerencja w konstrukcję budynku. Do najłatwiejszych nie należy zmiana w wymiarach zewnętrznych budynku, zamiana materiałów, z których dom ma zostać wykonany i technologia wykonania.
Adaptacja projektu budowy domu wymaga też dostarczenia architektowi dokumentów. Jest to gotowy projekt domu, mapa geodezyjna, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Architekt musi także otrzymać warunki techniczne w sprawie przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.

Previous Co lepsze: dom parterowy, czy dom piętrowy?
Next Indywidualny projekt domu